KUMUN-Website_Background_Plain-01.jpg
KUMUN-Website_Background_Portret-01.png

WE MOETEN NIET KIJKEN NAAR WAARIN WE VAN ELKAAR VERSCHILLEN, MAAR JUIST NAAR ONZE OVEREENKOMSTEN.

KUMUN wil dat Curaçao een volwaardige gemeente van Nederland wordt, met UPG status.

Want in een grote wereld, die steeds ingewikkelder wordt, kunnen we het niet alleen. Dat is iets wat de afgelopen 30 jaar wel bewezen is. 

Wij geloven in samenwerking met Nederland, want samen zijn we sterker, en dat gaat alleen maar werken als we goed kijken naar de dingen die we gemeen hebben met elkaar. Nu is het moment om ons zelfbeschikkingsrecht te gebruiken en te kiezen voor een betere toekomst voor ons, onze kinderen en kleinkinderen. We hebben moed nodig om te gaan voor een verandering van 180 graden. 

Waar staat KUMUN voor?

Wat is de situatie van Curaçao op dit moment?

Curaçao is een failliet land met nijpende en groeiende armoede en corruptie waar de macht altijd bij hetzelfde kleine groepje blijft.

Wat wil KUMUN?

Verbetering van leefkwaliteit en omstandigheden voor iedereen. Eliminatie van armoede. Verbetering van ons eiland door middel van meer en betere schooling en creatie van meer kansen en werkgelegenheid. Gelijkheid binnen het koninkrijk.

Gelijkheid in het koninkrijk bereiken we door een volwaardige gemeente te worden. Meer samenwerking. Een betere relatie. En door de UPG status te verkrijgen in plaats van de LGO status.

Hoe bereiken we dit?

Curacao met 160,000 inwoners redt het niet in haar eentje. Te kleinschalig.

De astronomische kosten alleen al van ministers en parlementariërs zijn bijna niet te dragen. Tel daarbij op kosten voor ons inefficiënte ambtenarenapparaat en er blijft weinig over voor zorg, financiën, onderwijs, wegen, etc. Daarnaast kampen we op Curaçao met lager dan gemiddelde

productiviteit en veel corruptie vanwege gebrek aan goede structuur en controle. Deze problemen zouden meteen beter kunnen worden aangepakt als volwaardige gemeente. En waarom zouden wij als inwoners van Caribisch Nederland genoegen moeten nemen met minder welvaart en welzijn dan de inwoners van Europees Nederland? Een volwaardige gemeente zou bovendien de migratie remmen en zelfs repatriatie van Curaçaoenaars in Nederland naar Curaçao als gevolg hebben.

Waarom gemeente?

Een UPG is een gebied dat niet fysiek in Europa valt maar waarvoor wel dezelfde voorwaarden gelden als EU landen. Met andere woorden geheel vrij verkeer van goederen, diensten, personen (rechts en natuurlijke) en kapitaal zonder enige restricties. Een LGO is een gebied dat zelf niet deel uitmaakt van de EU maar die haar producten en diensten onder bepaalde voorwaarden mag leveren aan EU landen. De voordelen die wij vroeger hadden als LGO zijn grotendeels door de EU geëlimineerd. Dit zou niet gekund hebben als we een UPG waren geweest.

LGO vs UPG

Waarom UPG?

Als we Curaçao vergelijken met EU landen dan zien we het vanzelf. 450,000,000 inwoners van EU lidlanden kiezen niet voor niets hiervoor. De EU groeit gestaag. Vergelijk het eiland Malta met gemiddeld inkomen van $30,000 per persoon met dat van Curaçao van $20,000 per persoon).

LGO heeft ons simpelweg niet vooruit geholpen in 66 jaren. Geen groei van national inkomen. Geen verlaging van het percentage werkeloosheid (21%). Deze status biedt ons enorme voordelen en mogelijkheden tov huidige LGO status.

 • Dezelfde rechten als EU landen

 • Onbelemmerde toegang tot EU markt

 • Meer werkgelegenheid

 • Hub van en naar Europa

 • Toegang tot geld en middelen

Moet dit door een politieke partij?

De regering kan zorgen dat er snel een referendum komt en indien de bevolking kiest om een volwaardige gemeente te worden kan zij starten met de onderhandelingen met Nederland en zorg dragen voor een soepele transitie.

Door middel van een goede samenwerking met Nederland de COHO uitvoeren om onze bevolking in nood te helpen. Wij hebben als volk zelfbeschikkingsrecht. Indien een meerderheid kiest om een gemeente te worden, kunnen we de wil van de bevolking aan Nederland voorleggen en

beginnen met de onderhandelingen en een zo snel en soepel mogelijke overgang.

Wat is het proces?

Voor wie zou dit voordelig zijn?

De huidige situatie is in het voordeel van de politici en de gevestigde orde en in het nadeel van vooral de minstbedeelden die altijd van alles beloofd zijn maar meestal genoegen moeten nemen met de kruimels. Deel uitmaken van Nederland en de Europese Unie schept meer kansen voor de bevolking in het algemeen en garandeert dat de overheid daadwerkelijk aan haar plichten voldoet.

Zijn we niet al gered door de COHO?

Nee. De COHO is slechts een tijdelijk hulpmiddel. Een instrument dat we tot onze beschikking hebben. We moeten slim regeren en gebruik maken van de COHO en het gebruiken als een springplank naar een soepele overgang naar een nieuwe betere toekomst: een volwaardige gemeente.

Zijn de lasten van UPG niet te zwaar voor Curaçao?

De lasten zijn voornamelijk voor de overheid. Hogere kwaliteitseisen zijn voor het overgrote deel juist in het voordeel van de levenskwaliteit van de bevolking. Enkele voordelen:

 • onze positive groeit op de internationale markt

 • explosieve groei in verkeer van rechtspersonen die zaken willen doen in de regio en /of zichzelf

 • willen beschermen

 • voorhaven worden voor Europa om inklaring alvast te handlen voor Europa.

 • meer middelen voor betere zorg, sociale zorg en uitkeringen, onderwijs om levensstandaard te

 • verbeteren

 • minder red tape en meer efficiencie dus betere diensten van overhead en overeheids NV’s

 • meer stabiliteit

 • betere organisatie

 • meer controle

 • eerlijkere verdeling dus meer kansen in het voordeel van de kansarmen

 • betere dienstverlening van ambtenarenapparaat

 • alle bescherming die alle Europese landen genieten

Overheid moet meer en betere bescherming bieden aan de bevolking. Voordelen en lusten grotendeels voor de bevolking, lasten voor de overheid.

Lasten?

Belastingverhoging?

Eventuele belastingverhoging gaat gepaard met hogere inkomens en meer werkgelegenheid. Hogere belasting betekent natuurlijk ook meer fondsen ter beschikking van de samenleving.

In dat geval zullen we werken voor een beter Curaçao met goede banden met NL.

Wat gebeurt er als de meerderheid niet stemt voor gemeente?

Als we nu voor stemmen, kunnen we dan nooit meer terug?

We kunnen altijd in de toekomst veranderen en zelfs uit Nederland treden en toch UPG status behouden. Dus we zouden op zo een moment in een betere positie staan om onafhankelijk te worden indien we dat zouden willen en toch als UPG mee te blijven doen in de EU. Strategisch gezien is dus de keuze om eerst een volwaardige gemeente te worden van Nederland met UPG status de beste manier om de mogelijkheden in de toekomst te verbeteren.

Gaan we niet terug naar de tijd van de slavernij?

Slavernij was een tijd dat een groep mensen niet vrij was. God zij dank is dat in het verleden. Dat wil niet zeggen dat alle oneerlijkheid complete verdwenen is, maar we moeten onze blik op de toekomst richten. We leven in een democratisch land. We willen dat er geen verschil bestaat

tussen inwoners van Curacao en Nederland. Ons uitgangspunt is om zoveel mogelijk gelijke rechten te krijgen als de inwoners van Europa.

Is meer samenwerking met Nederland geen herkolonisatie?

Nee, het is groeien naar iets beters en groters in het voordeel van ons eiland. Curaçao is al meer dan 400 jaar een Nederlands eiland. Veel inwoners van Curaçao hebben familie en relaties met Nederlanders op Curacao en in Nederland. Veel families zijn meer en meer van gemengde afkomst. Dit is vooral begonnen met de opening van de Shell op Curaçao in 1915 waardoor mensen van alle werelddelen naar Curaçao kwamen en de bevolking explosief groeide van 30,000 naar 150,000 in amper 60 jaren.

Curacao is dus veel meer multicultureel dan een land van nakomelingen van exslaven en Nederlanders. Curacao is niet van of voor mensen van een bepaald ras, licht of donker. We moeten onze huidskleur niet laten bepalen wie we vertrouwen, met wie we omgaan, noch hoever we komen. Veel mensen boeien zichzelf met mentale slavernij en dit belemmert ze om vooruit te gaan. Het is belangrijk om je verleden te kennen, maar weet dat je verleden niet je toekomst bepaalt. Er zijn zowel goede en slechte Curacaoenaars als goede en slechte Nederlanders. We moeten meer voordeel halen uit de relatie met Nederland, éen van de meest ontwikkelde landen ter wereld. We moeten openstaan om van hen te leren. Om dit te bereiken moeten we ook leren om ons aan afspraken te houden. We onderhandelen voor ons en Nederland voor Nederland. Dat betekent niet dat ze in Nederland onze vijand zijn of dat ze ons iets slechts wensen. We moeten leren om zakelijk met Nederland om te gaan in plaats van emotioneel en niet de hele tijd aan het verleden denken.

Hoe kan ik KUMUN helpen?

Like en Share onze Facebook posts. Praat met je vrienden. Als je denkt dat je op andere manieren kan bijdragen kan je on een private message via Facebook sturen.

No ta loke ta hasi nos diferente. Ta loke nos tin en komun.

Luigi Faneyte, Lider Politiko KUMUN